Filtrlər üçün Göstəricilər

  • Indicator For Filter Monitoring Differential Pressure

    Filtre İzləmə Diferensial Təzyiq Göstəricisi

    CS tipli diferensial təzyiq ötürücü əsasən boru keçən termostatda istifadə olunur. Hidravlik sistem işləyərkən, sistemdəki çirkləndiricilər səbəbindən super qızdırıcının nüvəsi tədricən bağlanır və neft limanının giriş və çıxışındakı təzyiq təzyiq fərqi yaradır (yəni sızma nüvəsinin təzyiq itkisi). . Təzyiq fərqi vericinin təyin olunmuş dəyərinə qədər artdıqda, ötürücü avtomatik olaraq sistemin təhlükəsiz işləməsini təmin etmək üçün sistem nüvəsini təmizləməyi və ya dəyişdirməyi əmr edən bir siqnal göndərəcəkdir.